Bračna Ljubav

5. Zajedničko djelovanje

5. Zajedničko djelovanje

a) Bračni drugovi u Misiji kao radnici u Vinogradu Gospodara

 1. Oni su znači od Mene predodređeni za duhovnu suradnju, tako da mogu biti potpuno sigurni u Moj blagoslov ako Mi se prepuste na duhovnu suradnju. I (taj) blagoslov će biti lako prepoznatljiv na takvim ljudima koji skupa rade za Mene i Moje kraljevstvo, pošto neće trpjeti oskudicu, biti će potpuno zaštićeni, kako duhovno tako i tjelesno (zemaljski), i naravno da ću biti uz njih u svakoj nedaći i opasnosti. (BD 4655)

 2. Vi imate još samo malo vremena, i trebate u ovom kratkom vremenu Meni služiti cijelim srcem, a to možete jedino u potpunoj usklađenosti, u nastupanju bez zadrške jedan za drugoga. I zbog toga to iziskuje mnogo Ljubavi jedno za drugoga, budući su isto razmišljanje, isto htijenje i isto djelovanje pretpostavka (preduvjet) za duhovnu suradnju, koja izlazi preko okvira prirodnog. Kako međutim vi želite biti aktivni, ako Moj Duh u vama ne može u isto vrijeme djelovati? Jer vi ste jedno na drugoga upućeni, i zato morate u skladnom razumijevanju živjeti zajedno, a ovo zahtijeva čistu duboku uzajamnu Ljubav, koju morate njegovati kao nježni cvijet, trebate ju čuvati kao dragulj, jer jedino Ljubav čini mogućim da Ja Osobno budem s vama, i pripravim vas za vaš zadatak, za vaše djelovanje za Moje kraljevstvo. Želite li da vas Ja potpuno uzmem u posjed, onda vi morate kroz Ljubav-no djelovanje stupiti u krug struje Moje Ljubavi, te uvijek i neprestano tražiti kontakt sa Mnom. A za to vi stalno nalazite prigodu, jer svakodnevni život nalaže i iziskuje mnogo Ljubav-nog djelovanja, kako uzajamno, tako također i prema bližnjima. A ne smijete zaboraviti, da ste vi dužni Ljubav jedno drugome, da svaki ima pravo na Ljubav drugoga. I stoga trebate zajedno djelovati za Mene i Moje kraljevstvo, jer Ja trebam srca koja su voljna i sposobna ljubiti, a to sam prepoznao u vama. Uzmite ozbiljno Moje Riječi, budite pozvani (opomenuti) na stalno povezivanje, tako da vi zajedno možete raditi s radošću i predanošću za Mene, Koji ću blagosloviti vas i vašu duhovnu aktivnost, kao što Sam vam Ja to obećao. (BD 4091)

 3. Vaš je kurs života vrlo kratak, i prema tome svaki dan treba biti iskorišten od strane vas da radite zajedno u Ime Mene i Mojeg kraljevstva. Ali zajednička aktivnost također potrebuje potpuno uvjerenje što se tiče duhovnih pitanja, što se tiče prosuđivanja, shvaćanja i procjenjivanja onog što vam je predstavljeno kao Istina kroz duh. Međutim, ispravno razmišljanje uvijek zahtijeva djelovanje Duha, a Moj Duh može jedino djelovati u prisutnosti Ljubavi. Otud vi nikada ne bi trebali dozvoliti Ljubavi da postane neuzvraćena (neostvarena), budući će partneru nedostajati razumijevanje za duhovnu Istinu kada stoji izvan Ljubavi. Iz Ljubavi spram Mene vi trebate uložiti napor da pokažete Ljubav drugim ljudima, otud vi trebate prakticirati davajuću, radosnu Ljubav, i kada je ona time uzvraćena to će prouzročiti izmjenu snage sa zemaljskim i duhovnim rezultatima. I to je što vi trebate postići time što ćete podsjećati jedno drugo da ljubite, time što ćete biti iskreno odani jedno drugome, time što ćete snažiti osjećaj zajedništva do točke da više ne možete zamisliti život jedno bez drugoga… Onda ćete doživjeti najveće čudo na Zemlji, vi ćete oboje čuti zvuk Riječi u isto vrijeme… Onda neće biti više razdvajanja za vas, onda će Moj Duh neprestano djelovati u vama, onda će svaka dvojba dokončati, Istina Moje Riječi će sijati tako blistavo za vas da ćete biti potpuno ispunjeni od strane nje i vi ćete radosno raditi zajedno za Mene i Moje kraljevstvo. (BD 4387)

 4. Vi imate jedan zadatak kojeg morate ispuniti, a ovo zahtjeva zajednički rad… vi trebate ispuniti jednu Misiju, koja od vas zahtjeva svu angažiranost, i poradi ove Misije sam vas Ja povezao, te zaista nije Moja volja da vi sami od sebe poduzmete promjenu, prije nego Ja mijenjajući interveniram u vašem životu, jer se najprije mora ispuniti vrijeme, a u ovom vremenu je vaše zajedničko djelovanje od najvećeg blagoslova, iako vi to sada još ne prepoznajete. Još će proći kratko vremena, i vi ga trebate iskoristiti za gorljivu Ljubav-nu aktivnost, kako prema bližnjemu, tako i samo među vama. Dajte što drugome izgleda poželjno, budite spremni pomoći, i ne bojte se nikakvog pomanjkanja snage, budući vam Ja ovu dajem u rastućoj mjeri, čim dođe čas vašeg djelovanja za Mene. A onda ćete vi uvidjeti koliko je važan vaš zajednički rad u službi za Božje kraljevstvo. Onda ćete vi Mene Ljubiti sa svom prisnošću, vi ćete to prepoznati kao Moje djelovanje i vođenje, koje se odnosi samo na izbavljenje nezrelog duhovnog, čemu pripadate i vi ljudi, koje Ja želim spasiti od propasti, prije nego dođe Kraj. Vi međutim, trebate Meni služiti do Kraja. (BD 4056)

 5. Znakovi i čuda se događaju na onima koji Mi žele pripadati, jer Ja Osobno skrbim za one koji sebe Meni povjere u njihovim nevoljama. Ja ne ostajem njima dalek, nego čujem njihov poziv i uslišavam njihove molitve. A budući da sam Ja vama zajamčio Moju pomoć u duhovnoj i zemaljskoj nevolji, onda vi nju također očigledno trebate iskusiti, jer vi koji Meni želite služiti, trebate dati bližnjemu Objavu o Mojoj Ljubavi i skrbi, o Mojemu djelovanju na vama, i o istinitosti Moje Riječi. Još je samo kratki period koji vam je dan da se pripremite u mirnom zajedničkom životu, u duhovnom izgrađivanju i oblikovanju vaših duša. Onda će život još jednom pristupiti sa svom svojom težinom za kratko vrijeme, ali vi ćete to svladati. Dajem vam ovo jamstvo, tako da se vi možete držati za Moju Riječ, tako da budete jaki u duhu, uzajamno se hrabrite, i više nikada jedno od drugoga ne rastanete. Što vi želite učiniti, vi ćete moći sprovesti, budući u vama djeluje snaga Ljubavi, i više ne dozvoljava nikakvu slabost. A Ja ću vam naznačiti vrijeme, jer počinje vaša Misija. Prethodit će vrijeme najvećeg uzbuđenja i uzrujanosti, svijet će na sebe privući svu pažnju, ljudi će strahovati pred budućnosti, budući vide izbijanje jednog požara, kojeg nije lako ugasiti (misli se na treći svjetski rat; vidi Knjižicu br. 50). Ali, sve to treba prethoditi, inače će se Mojoj intervenciji pridati premalo pažnje (misli se na udarac nebeskog tijela u Zemlju; vidi Knjižicu br. 50), budući da se Ja pojavljujem kada je dosegnut vrhunac, kada više nema nikakvog izlaza, osim golemog uništenja. Onda Me ljudi trebaju čuti, i onda ćete vi također morati biti spremni, i Mene najaviti svima onima koje vam dovedem. A onda nemojte oklijevati, nego Mi služite, idite putem kojeg vam Ja propisujem, i radite za Mene i Moje kraljevstvo, jer vrijeme juri, i samo je nekoliko dana do Kraja. (BD 4135)

b) Preodgajanje povjerene duše u Božje dijete

 1. Kada čovjek započne (svoj) zemaljski život nedostaje mu svako razumijevanje i svako znanje o Božanskim stvarima. On zbog toga mora biti polagano uveden u znanje, i od strane ljudi obaviješten o tome, s pretpostavkom da ti isti bližnji jesu u kontaktu sa Bogom, i da ti isti teže k Bogu i da imaju spoznaju o Božjem rukovođenju i djelovanju, u koje oni vjeruju. Onda će i dijete biti uvedeno u takvu vjeru. (BD 2443)

 2. Već u najranijoj mladosti misli moraju biti vođene prema duhovnom području, a to se događa putem podučavanja o Bogu kao Stvoritelju i Oblikovatelju svih stvari, o Njegovoj volji i međuodnosu čovjeka i Boga. Djetetu treba biti preneseno znanje koje se tiče najuzvišenijeg i najsavršenijeg Bića, Kojemu treba usmjeriti svoju volju. (BD 3607)

 3. Roditelji nose jednu izuzetno veliku odgovornost, oni bi trebali učiniti sve da probude Ljubav u djetetu, oni bi ga trebali ohrabriti da vrši male pomoćne zadatke i time kultivirati osjećaj pomoćnosti u djece i ugušiti njihove pretjerano sebične instinkte… Jer čim je iskra Ljubavi bila zapaljena ona će se također raširiti, i duša više neće biti obavijena tamom, srce će samo po sebi postati prosvjetljeno, i onda će dijete već razmišljati i djelovati savjesno što će uskoro također rezultirati u svjetlu shvaćanja, jednom kada mu je dana prikladna informacija… (BD 7149)

 4. Čovjek može svejedno usmjeriti svoju volju Bogu u zrelijem dobu života, ako mu znanje nije bilo prenijeto dok je bio dijete (BD 3607). Bog ne ostavlja ni jedno biće bez pomoći, i ne prepušta nikoga samome sebi ili nevjernim bližnjima (BD 2443)

 5. No, onda je njegova borba za Istinu puno teža, on je izgubio puno vremena, kojeg je mogao iskoristiti za dobrobit svoje duše. I zbog toga je od velike koristi kada djeca bivaju pravilno podučena, jer znanje o dvije sile, Božjoj i Njegovog protivnika, je nužno, kako bi se mogao opredijeliti za jednu od dvije sile. I stoga je zločin prema mladima, pustiti ih ići kroz život u neznanju ili im još od djetinjstva oduzeti vjeru u Boga, vječnog Stvoritelja i Oca. (BD 3607)

 6. Ljudska volja treba biti usmjerena k Bogu sve od početka njegovog utjelovljenja, sve dok njegov zemaljski život ne bude potpuno iskorišten i postigne najveće duhovno ostvarenje. (BD 3607)
Scroll to Top