Bračna Ljubav

4. Upoznavanje i uživanje Božje Ljubavi kroz njihovu međusobnu Ljubav

4. Upoznavanje i uživanje Božanske Ljubavi kroz njhovu međusobnu Ljubav

  1. Temelj svih sjedinjenja, međutim, treba biti vrloduboka Ljubav, svaki od njih treba nastojati iz dubine njegova srca služiti drugoga, tretirati ga sa Ljubavlju i započeti odnos koji potpuno udovoljava Božanskoj volji. — Ova Ljubav također jamči da je Otac isto tako prisutan gdje čista Ljubav sjedinjuje dvoje ljudi. Jer aktivnost vječnog Božanstva će tu biti zamjetna, čista Ljubav će pročistiti ljude i okrenuti njihove oči spram neba, oni će prepoznati Boga, Gospodara, vrlinom njihove prisutne aktivne Ljubavi koja je naposlijetku Božanska… Oni hodaju sa Bogom u isto vrijeme… u blaženom zajedništvu oni su postali svjesni činjenice da Bog mora biti prisutan gdje Ljubav postoji, i ova spoznaja ih čini blaženo sretnima, budući će onda ljudsko biće znati kako je on siguran pod Očevom pouzdanom zaštitom.’ (BD 1021)

  2.  ‘Što vi ljudska bića nazivate Ljubavlju je osjećaj bliskosti kojeg Bog želi i prema tome ne treba biti zanijekan (ili ‘ne treba ga se odreći’) pred Njime. Sam Bog je usadio ovaj osjećaj u vaše srce kako bi vas usrećio baš kao i približio Sebe, jer naklonost spram drugog ljudskog bića koja se duboko ćuti mora istovremeno biti Ljubav za Boga, budući je naposlijetku to biće Božja živa tvorevina i time nije jedino živa tvorevina predmet ove duboke naklonosti nego također Sam Stvoritelj. Otud vi pokazujete Vječnom Stvoritelju istu Ljubav koju dajete Njegovoj živoj tvorevini… (1 Ivanova 4:20, 21) — ‘Ljudsko biće treba doživjeti prisustvo druge osobe kao Božji najdivniji dar sa zračećom srećom, njegovo srce, puno zahvalnosti, treba slaviti Stvoritelja, Koji će mu poslati zraku Njegovog svjetla Ljubavi. I njihova zajednička Ljubav treba dati povoda dobrim mislima i prouzročiti dobre akcije. Ova Ljubav je sasvim u skladu sa Božjom voljom, ona uzrokuje sreću i ushit… ona ne zahtijeva nego daje… ona je od Boga i vodi nazad k Bogu… ona ne poznaje granice i nastavit će postojati za vječnost…’ (BD 1459) 
Scroll to Top