Bračna Ljubav

1. Rađanje ljudske rase

1. Rađanje ljudske rase

 1. Brak je sveta institucija koja je bila postavljena od strane Boga za rađanje ljudske rase… (BD 4834)

 2. Prirodni zakon povezuje ljude, prirodni zakon zahtijeva zajedništvo budući je, naposlijetku, temelj nastavljenog postojanja za Stvaranje i njegova živa bića. (BD 1021)

 3. Ali na Zemlji se ovih dana rijetko pronalazi čista Ljubav, iako se bračne veze ipak i dalje formiraju. To nije protiv Moje volje pošto se čovječanstvo mora reproducirati, s obzirom na to da bezbrojne duše čekaju svoje utjelovljenje sa ciljem da prijeđu svoju posljednju fazu razvoja u materijalnom svijetu… (BD 4357)

 4. Sasvim prirodni proces začinjanja čovjeka je, u najmudrijem uvidu Božanskog Stvoritelja, povezan sa tjelesnom ugodom (zadovoljstvom), kako bi ona uvijek iznova poticala na oplođivanje, a da bi se kroz to dala prilika dušama koje čekaju utjelovljenje (vidi niže BD 2795), da uđu u život na Zemlji. Ovo je jedina svrha (tjelesnog) združivanja muškarca i žene, te treba biti dobro razmotrena, i kroz neumoljivo suzdržavanje (apstinenciju) i samoodricanje (samo-umrtvljivanje), svako senzualno uzbuđenje, koliko god je moguće, treba biti kontrolirano… — A stvarno određenje njihovog tijela, da iznova začinje ljudska bića, oni potpuno zanemaruju, čime ne nanose štetu jedino sebi samima, nego istovremeno i dušama koje se žele utjeloviti, uskraćujući im ulazak u ljudsko tijelo i tako sprječavajući novo rođenje. (BD 0850)

 5. ‘Ne učini preljuba…’. Ovo područje je posebice značajno budući utjelovljuje sve što se odnosi spram tjelesnih žudnji. To se tiče senzualnog usmjerenja, aktivnog izražaja na seksualnom nivou. Doista, Ja Osobno sam ovome dao pravo sa Riječima ‘Budite plodni i množite se…’ (Postanak 1:28). Ja Osobno sam stvorio čovječanstvo tako da se tijela čovjeka i žene čeznu sjediniti, unatoč tome konačna svrha potonjeg je jedino prokreacija (začinjanje i rađanje djeteta). (BD 4979 – izvadak)

 6. Zapovijed koju sam vam dao, da ne počinite preljuba, je ozbiljna… A preljub je svaki nečisti način života koji u Istini predstavlja jedno nezakonsko ponašanje protivno Mojem zakonu reda… zloupotrebu prirodnih procesa prokreacije u svrhu probuđivanja ljudskog života. Dvoje ljudi trebaju pronaći jedno drugo sa čistom, nesebičnom Ljubavi, i naknadno začeće kao rezultat takve Ljubavi neće nikada biti grijeh budući udovoljava Mojem vječnom zakonu reda. (BD 4979 – izvadak)

 7. Ispravna vrsta braka neće nikada naići na Moje neodobravanje ili Ja ne bi bio stvorio čovječanstvo da sebe reproducira, međutim, granice mogu sa lakoćom biti prekoračene, i svaka pretjeranost je narušavanje (razbijanje) braka željenog od strane Mene kroz prirodni zakon… koegzistencije čovjeka i žene u svrhu reprodukcije čovječanstva…  (BD 4979 – izvadak)

 8. ‘… i nikada (nikako) proces rađanja (razmnožavanja) ne može biti nasuprotan Božjem poretku. Ali zadovoljavanje osjetila bez volje za rađanjem života, nije čin Ljubavi koji je Božanski, već je to od Mojeg protivnika raspaljena ljubav prema sebi, koja čovjeka srozava naposljetku ga skroz stjerujući u njegovu vlast… (BD 5967)

 9. Ono protiv čega se ljudi ponajviše uzbunjuju, je prihvaćanje učenja o čestitom načinu života, pod čime treba razumjeti odricanje od svake tjelesne senzualne uzbuđenosti (čulne opijenosti, čulne zanesenosti), koja nema za pretpostavku volju za buđenjem novog života. (BD 0850)

 10. I tako je i čin reprodukcije Mojem protivniku postao sredstvom koje mu je okrenulo (privelo) bezbrojne duše, što nikako ne bi bilo moguće da se taj čin događao pod Mojim blagoslovom… gdje je Božanska Ljubav poklanjanja i usrećivanja trebala iskusiti svoje okrunjenje pri nastajanju novog života.  (BD 5967)

 11. Time je jedan, u Božanskom smislu, usrećujući čin srozan na igru nečistih duhova… Mojem je protivniku bio dozvoljen pristup jednom činu, kod kojeg sam Ja Osobno Svojim blagoslovom želio biti uz ljude, da bi u njima pojačao čistu, Božansku Ljubav koja je trebala utjecati i u novostvorena bića čime bi, dakle, nastao ljudski rod koji bi u sve jasnijem svjetlu Ljubavi bio pronašao put natrag k Meni bez muke i patnje, koji bi se u kratkom vremenu bio izbavio kroz Ljubav, jer bi Mene Samoga morao spoznati tamo gdje bi Ljubav zasjala…  (BD 5967)

 12. Tijekom jednog perioda godina izvjesni zakoni prirode utječu na ljudsko tijelo tako da im ono ne može djelovati protivno bez da sebe ozlijedi… Ova prisila je učinkovito nužna kako bi se očuvala seksualnost ljudskog bića koja je, zauzvrat, apsolutno nužna za rađanje (prokreaciju). (BD 1027)

 13. Predavanje ovom instinktu je jedino namjeravano od strane Boga u svrhu stvaranja novog ljudskog bića, inače svaka osoba treba uložiti napor živjeti čist život pošto će on duši osigurati neslućene duhovne prednosti.  (BD 1027)

I također jedna Objava iz Knjižice br. 69, ‘Preodgajanje u Božju djecu’:

Bertha Dudde, br. 2795, 2 Srpanj 1943
VOLJA ZA POTOMSTVOM… DUŠE KOJE ČEKAJU…

Bezbrojne duše čekaju na utjelovljenje i zbog toga novi naraštaji moraju opet i iznova nastati. Ljudska bića moraju stalno biti rađana tako da duše mogu okupirati njihova tijela tijekom njihova konačnog perioda razvoja na Zemlji. Otud je voljnost ljudi uvijek nužna za utjelovljenje duša, i istovremeno to je također čin Ljubavi za neiskupljenu dušu ako joj ljudi ponude mogućnost za njezino konačno utjelovljenje na Zemlji. Jedino volja da se probudi novi život treba biti razlog za sjedinjenje između muškarca i žene; bez ove je volje tjelesna funkcija, koja je jedino namjeravana za buđenje ljudskog života, nezakonski vršena. Mnogi su grijesi počinjeni po ovom pitanju, to jest, Božanska volja nije uzeta u obzir, tijelo nije educirano da bi izvršilo svoj ispravan zadatak i naknadno mnoge duše čekaju uzalud i ne mogu se utjeloviti premda imaju stupanj razvoja koji im omogućava zemaljsko utjelovljenje. Ove duše ostaju blizu Zemlje i pokušavaju nagovoriti ljude da se sjedine, posebice ljude koji su u Ljubavi, budući Ljubav mora biti motivirajuća sila za sjedinjenje da se stvori novi život. Ljubav između dva ljudska bića je suštinska da bi se probuđenoj duši tijekom njezinog kratkog vremena na Zemlji dala mogućnost ostvariti vrstu zrelosti koja će rezultirati u njezinom ulasku u kraljevstvo svjetla. Sjedinjenje lišeno Ljubavi osigurava mogućnost za utjelovljenje onih duša čiji su loši instinkti posebice snažni i koje se, kao rezultat, moraju značajno boriti tijekom njihovog zemaljskog života da bi prevladali te instinkte…

Ljudska volja za djecom je, međutim, uglavnom zbog Ljubavi jednog spram drugog, i od velike je prednosti za dušu koja se utjelovljuje ako ova Ljubav prevladava budući iskra Ljubavi uskače u novo-rođeno biće i ono može steći duhovnu zrelost na Zemlji puno brže. Unatoč tome, napor da se izbjegne potomstvo može biti štetan za duše koje su voljne utjeloviti se, utoliko što seksualnost ljudi nadodaje istim nagonjenjima u novom biću čija duša se posljedično mora neprestano boriti protiv njih tijekom svojega zemaljskog života. Duše koje se ne mogu utjeloviti unatoč tome ostaju u blizini ljudi i uznemiravaju ih, to jest, oni pokušavaju vršiti utjecaj na ljude da se sjedine u svrhu rađanja. Razumljivo, u tom slučaju fizičke žudnje će uvijek biti snažnije budući duše jedino nastoje izvršiti utjecaj na ljude koji su sličnih sklonosti, oni jedino žele prenijeti fizičku požudu da bi dobile mogućnost za njihovo vlastito utjelovljenje. Posljedično tome, ljudi koji se sjedine seksualno bez Ljubavi snose ogromnu odgovornost budući su okruženi dušama koje se hoće utjeloviti, i njihova požuda privlači jednako naklonjene duše koje koriste te neobuzdane trenutke da okupiraju novo stvoreno biće koje sada započinje svoj zemaljski život kao ljudsko biće. I takve su duše uglavnom prevladavajuće budući jedino nekoliko duša ulazi u život kao rezultat Ljubavi i svjesne volje za potomcima. Iz ovog razloga će ljudski naraštaji postati postojano manje duhovni budući je malo Ljubavi među ljudima koji su također bili rođeni bez Ljubavi.

AMEN

Scroll to Top