"Samačka kuća"

“Mjesto” za upoznavanje i povezivanje onih koji zaista žele graditi vezu na Kršćanskim temeljima u Ljubavi Kristovoj

"Samačka
kuća"

“Mjesto” za upoznavanje i povezivanje onih koji zaista žele graditi vezu na Kršćanskim temeljima u Ljubavi Kristovoj

Zašto i kako je nastala "Samačka kuća"?

“Najduža staza na Zemlji nije teška za putovati ako ju ljudsko biće ne mora preći sam, jer sva nevolja i briga se lakše (pod)nosi u paru. Usamljeni lutalac nosi sve terete i brige sam, on nema vjerno/Ljubavi-puno srce kome govoriti, nitko ga ne podiže ako je u opasnosti da se slomije, i nitko koga on, zauzvrat, može utješiti i poduprijeti u teškim vremenima (Propovjednik 4:9-12). I sudbina mnogih zemaljskih lutalica se sastoji od činjenice da oni uvijek i zauvijek hodaju (u)sam(ljen)i premda su okruženi sa bezbrojnim ljudima. Oni sebe isključuju iz svijeta i odbacuju svu utjehu i aktivnu pomoć. I stoga moraju preći jedan mučan, vrlo dugačak zemaljski put u neprestanoj izolaciji.

Prirodni zakon povezuje ljude, prirodni zakon zahtjeva zajedništvo budući je, naposlijetku, temelj nastavljenog postojanja za stvaranje i njegova živa bića. Sve u ljudskom biću čezne za njegovim alter egom (ili ‘drugim ja’), ljudsko biće prirodno osjeća instinkt da se spoji sa osobom slične prirode, u srcu svakog ljudskog bića prebiva Ljubav koja sebe želi izraziti spram ovog drugog ja, i prema tome je sjedinjenje čovjeka i žene jedan neopozivi/neizmjenjivi zakon određen od strane Samog Božanskog Oca.  …”

Bertha Dudde, br. 1021, “Zajedništvo u Ljubavi… Lagana zemaljska staza…”

Komentirajući Objavu 1021 na jednom od Bogo-služja grupe ‘Bračno Zajedništvo’ Lorens je počeo otvarati svoje srce i izražavati svoje suosjećanje prema ljudima koji usamljeni hodaju zemaljskom stazom. U želji i nastojanju da ih susretne u njihovoj boli zbog neostvarene Ljubavi nastaje ‘Samačka kuća’ kao mjesto za upoznavanje i povezivanje onih koji zaista žele graditi vezu na Kršćanskim temeljima u Ljubavi Kristovoj.

Kroz ovu snimku sa Bogo-služja se također može vidjeti kako se začela ideja za ovu web-stranicu:

Usamljeni lutalac... Dugo neispunjena žudnja razboljeva srce (Mudre izreke 13:12)
  • Usamljeni lutalac... Dugo neispunjena žudnja razboljeva srce (Mudre izreke 13:12)

Zašto i kako je nastala "Samačka kuća"?

“Najduža staza na Zemlji nije teška za putovati ako ju ljudsko biće ne mora preći sam, jer sva nevolja i briga se lakše (pod)nosi u paru. Usamljeni lutalac nosi sve terete i brige sam, on nema vjerno/Ljubavi-puno srce kome govoriti, nitko ga ne podiže ako je u opasnosti da se slomije, i nitko koga on, zauzvrat, može utješiti i poduprijeti u teškim vremenima (Propovjednik 4:9-12). I sudbina mnogih zemaljskih lutalica se sastoji od činjenice da oni uvijek i zauvijek hodaju (u)sam(ljen)i premda su okruženi sa bezbrojnim ljudima. Oni sebe isključuju iz svijeta i odbacuju svu utjehu i aktivnu pomoć. I stoga moraju preći jedan mučan, vrlo dugačak zemaljski put u neprestanoj izolaciji.

Prirodni zakon povezuje ljude, prirodni zakon zahtjeva zajedništvo budući je, naposlijetku, temelj nastavljenog postojanja za stvaranje i njegova živa bića. Sve u ljudskom biću čezne za njegovim alter egom (ili ‘drugim ja’), ljudsko biće prirodno osjeća instinkt da se spoji sa osobom slične prirode, u srcu svakog ljudskog bića prebiva Ljubav koja sebe želi izraziti spram ovog drugog ja, i prema tome je sjedinjenje čovjeka i žene jedan neopozivi/neizmjenjivi zakon određen od strane Samog Božanskog Oca.  …”

Bertha Dudde, br. 1021, “Zajedništvo u Ljubavi… Lagana zemaljska staza…”

Komentirajući Objavu 1021 na jednom od Bogo-služja grupe ‘Bračno Zajedništvo’ Lorens je počeo otvarati svoje srce i izražavati svoje suosjećanje prema ljudima koji usamljeni hodaju zemaljskom stazom. U želji i nastojanju da ih susretne u njihovoj boli zbog neostvarene Ljubavi nastaje ‘Samačka kuća’ kao mjesto za upoznavanje i povezivanje onih koji zaista žele graditi vezu na Kršćanskim temeljima u Ljubavi Kristovoj.

Kroz ovu snimku sa Bogo-služja se također može vidjeti kako se začela ideja za ovu web-stranicu:

Usamljeni lutalac... Dugo neispunjena žudnja razboljeva srce (Mudre izreke 13:12)
  • Usamljeni lutalac... Dugo neispunjena žudnja razboljeva srce (Mudre izreke 13:12)

BOŽANSKI "KUĆNI RED"

Glavna ideja tj. kamen temeljac Samačke kuće

Kućni red ikonica

BOŽANSKI RED LJUBAVI

Da bi bilo koja kuća bila uistinu blagoslovljena u njoj mora vladati Božanski Red Ljubavi. Taj Božanski Red Ljubavi spoznajemo prema onome što nam je objavljeno u Božjoj Riječi, time u Bibliji i kroz Objave Čiste Istine.

PODLOŽNOST RIJEČI

Iz tog razloga stvarni kandidati za pristup Kući, tj. “Sobi za upoznavanje”, jesu jedino one osobe koje u srcu imaju iskrenu želju i volju, kao pravi Kršćani, u podložnosti Riječi Božjoj, utemeljiti vezu koja će trajati do u vječnost (što je i moguće jedino u okvirima spomenutog Božanskog Reda Ljubavi).

SIGURNOST

Kako bi kandidati što bolje razumjeli, a mi uspostavili i očuvali Božanski Red Ljubavi u Kući, pristup je kontroliran kroz individualan informativni razgovor kojemu je svaki, uistinu zainteresirani kandidat dužan pristupiti kako bi dobio pristupne podatke za ulazak u “Sobu za upoznavanje”.

Na taj način se “stanari” ovog doma za samce, za koje vjerujemo da neće još dugo biti sami, ujedno štite od neželjenih upadača sa lažnim profilima i krivim motivima i ostvaruje se jedna sigurna zona za upoznavanje i započinjanje veze koja je Bogu Ocu po volji.

p.s. prilikom informativnog razgovora koristimo poseban ‘detektor za laži’. 

BOŽANSKI
"KUĆNI RED"

Glavna ideja tj. kamen temeljac Samačke kuće

BOŽANSKI RED LJUBAVI

Da bi bilo koja kuća bila uistinu blagoslovljena u njoj mora vladati Božanski Red Ljubavi. Taj Božanski Red Ljubavi spoznajemo prema onome što nam je objavljeno u Božjoj Riječi, time u Bibliji i kroz Objave Čiste Istine.

PODLOŽNOST RIJEČI

Iz tog razloga stvarni kandidati za pristup Kući, tj. “Sobi za upoznavanje”, jesu jedino one osobe koje u srcu imaju iskrenu želju i volju, kao pravi Kršćani, u podložnosti Riječi Božjoj, utemeljiti vezu koja će trajati do u vječnost (što je i moguće jedino u okvirima spomenutog Božanskog Reda Ljubavi).

SIGURNOST

Kako bi kandidati što bolje razumjeli, a mi uspostavili i očuvali Božanski Red Ljubavi u Kući, pristup je kontroliran kroz individualan informativni razgovor kojemu je svaki, uistinu zainteresirani kandidat dužan pristupiti kako bi dobio pristupne podatke za ulazak u “Sobu za upoznavanje”.

Na taj način se “stanari” ovog doma za samce, za koje vjerujemo da neće još dugo biti sami, ujedno štite od neželjenih upadača sa lažnim profilima i krivim motivima i ostvaruje se jedna sigurna zona za upoznavanje i započinjanje veze koja je Bogu Ocu po volji.

p.s. prilikom informativnog razgovora koristimo poseban ‘detektor za laži’. 

Koraci za pristup "Sobi za upoznavanje"

Koraci za pristup "Sobi za upoznavanje"

Molitve - Uputstva za primjenu

Molitve za 'vrlu ženu' i 'vrlog muža' – Uputstva za primjenu!

Nedavno sam na jednom od Bogo-služja naše grupe ‘Bračno zajedništvo’ bio potaknut govoriti o ove dvije molitve i to na slijedeći način:

Obično se od strane muškarca moli ‘molitva za vrlu ženu’ i pogled je,  naravno, usmjeren prema ‘princezi u najvišoj kuli dvorca’ koja je ‘bez ljage i bez mane’ i koja kao takva jedina i zadovoljava takvog dičnog ‘princa’ koji se moli, a s druge pak strane, žena moli za svog ‘princa na bijelom konju’ ovu drugu molitvu, onu za ‘vrlog muškarca’, jer naravno, za nju takvu usavršenu samo je takav prikladan, pri čemu je pogled usmjeren prema ‘daljini’ odakle ona očekuje takavog jednog junaka!

Pri svemu tome ljudi obično ne vide sebe i svoje stvarne (ne)kvalitete te da za početak oni sami nisu ni blizu onog ideala kojeg druga osoba traži i kojeg ona (ta druga osoba) nosi u srcu još od prapočetaka (vidi BD 8585), što je naravno i ispravno i svima nama pripadno, no također i razlog za razočarenja kad se ljudi krenu pravo upoznavati a maštanja raspršivati!

Stoga sam ja na tom Bogo-služju, a to činim i u razgovorima sa kandidatima, uputio ljude da oni naravno mole priloženu molitvu za svog partnera koji tek treba doći, i da bude baš takav kako molitva objavljuje, bilo muško ili žensko, ali da istovremeno mole molitvu i za sebe, time da kroz tu molitvu spoznaju kakvi oni moraju biti da bi zadovoljili žudnju srca onog kojeg traže i žele izmoliti!

Drugim riječima, te molitve nisu samo zamoljevanja (potraživanja) već i OBJAVA o tome kakav bi trebao biti pravi izabranik ili izabranica našeg srca, ali također i OBJAVA O TOME kakvi mi moramo biti da bi izabranik ili izabranica bili oduševljeni i u konačnici zadovoljni sa nama! 🙂

Lorens. N

To NIJE samo molitva, nego i OBJAVA o onome što trebamo postati!
  • To NIJE samo molitva, nego i OBJAVA o onome što trebamo postati!

Molitva za vrlu ženu…

‘Voljeni Isuse, ja Te molim da mi pošalješ vrlu i dostojnu ženu, koja je iskrena i snažnog karaktera, koja će biti krunidbena radost mojeg života (Mudre Izreke 12:4), jer ja znam da onaj koji pronađe takvu ženu, nalazi dobru stvar i naklonost od Tebe (Mudre Izreke 18:22)!

Molim Te za mudru i razboritu ženu, punu razumijevanja, jer ona može doći jedino od Tebe (Mudre Izreke 19:14)!

Molim Te voljeni Isuse za ženu koja je sposobna, inteligentna i puna vrlina (Mudre Izreke 31:10), koja će me tješiti, hrabriti i činiti mi samo dobro sve dok u njoj ima životnog daha (Mudre Izreke 31:12)!

Molim Te za ženu čiji nakit nije izvanjski – pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje skupocjenih haljina, nego: skroviti čovjek srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha, jer to je pred Tobom dragocjeno! (1 Petrova 3:3, 4)

I hvala Ti moj predobri Isuse na tome, jer takva je žena doista dar s neba i dragocjenija je od dragulja a vrijednost je njezina daleko veća od biserja! (Mudre Izreke 31:10)

A mene molim te čuvaj od svake obmane i daj mi mudrosti da u njoj tražim i prepoznam onu unutarnju ljepotu, jer šarm i ljupkost su kod žene obmanjujući, a ljepota je isprazna, jer nije dugotrajna, ali žena koja se boji Tebe, tj. čiji je glavni cilj Tebi ugoditi (živjeti po Tvojoj volji), nju treba doista istaknuti (Mudre Izreke 31:30)!’ 

Molitva za vrlog muža…

Voljeni Isuse, ja Te molim da mi u život pošalješ vrlog muškarca, istinskog vjernika koji je Tvoja slika i koji će odražavati Tvoju slavu (1 Korinćanima 11:7), muža koji će me ljubiti kao samog sebe te biti spreman sebe žrtvovati zbog mene, muža koji će me hraniti, štititi i njegovati baš kao i Ti Crkvu (Efežanima 5:25-29),

Isuse ja Te molim za muškarca koji me neće oženiti radi požude, nego po istini, da bi zajedno sa mnom doživio starost (Tobija 8:7), muža koji će obazrivo živjeti sa mnom, kao sa slabijim spolom i neće biti osoran prema meni (Kološanima 3:19), muža koji će mi iskazivati čast kao subaštinici milosti života (1 Petrova 3:7)!

Isuse dragi ja te molim za muškarca koji neće biti ‘mamin sin’, nego će biti spreman ‘ostaviti’ oca i majku kako bi prionuo uz mene cijelim svojim bićem da bi mogli postati JEDNO TIJELO kako i jeste Tvoja volja (Postanak 2:24; Matej 19:6), muža sa kojim ću rađati djecu (1 Timoteju 2:15), koja su doista Tvoj dar i Tvoja nagrada (Psalam 127:3)!

Molim Te Isuse mili za muža koji će biti trijezan, razuman, otmjen, gostoljubiv, sposoban poučavati, ne goropadan ni svadljivac, već blag, tuđ prepirci i lakomstvu, da našom kućom dobro upravlja i djecu drži u podložnosti sa punim dostojanstvom (1 Timoteju 3:2-4), odgajajući ih u stezi i urazumljivanju Gospodarevom (Efežanima 6:4)!

Hvala Ti Isuse što si čuo ovu molitvu, ja znam da je ona zahtjev koji je Tebi po volji, i nemam nikakve sumnje u njezino uslišenje!

(Sastavio Lorens N. prema ‘Proširenoj Bibliji’)

Molitve - Uputstva za primjenu

Molitve za 'vrlu ženu' i 'vrlog muža' – Uputstva za primjenu!

Nedavno sam na jednom od Bogo-služja naše grupe ‘Bračno zajedništvo’ bio potaknut govoriti o ove dvije molitve i to na slijedeći način:

Obično se od strane muškarca moli ‘molitva za vrlu ženu’ i pogled je,  naravno, usmjeren prema ‘princezi u najvišoj kuli dvorca’ koja je ‘bez ljage i bez mane’ i koja kao takva jedina i zadovoljava takvog dičnog ‘princa’ koji se moli, a s druge pak strane, žena moli za svog ‘princa na bijelom konju’ ovu drugu molitvu, onu za ‘vrlog muškarca’, jer naravno, za nju takvu usavršenu samo je takav prikladan, pri čemu je pogled usmjeren prema ‘daljini’ odakle ona očekuje takavog jednog junaka!

Pri svemu tome ljudi obično ne vide sebe i svoje stvarne (ne)kvalitete te da za početak oni sami nisu ni blizu onog ideala kojeg druga osoba traži i kojeg ona (ta druga osoba) nosi u srcu još od prapočetaka (vidi BD 8585), što je naravno i ispravno i svima nama pripadno, no također i razlog za razočarenja kad se ljudi krenu pravo upoznavati a maštanja raspršivati!

Stoga sam ja na tom Bogo-služju, a to činim i u razgovorima sa kandidatima, uputio ljude da oni naravno mole priloženu molitvu za svog partnera koji tek treba doći, i da bude baš takav kako molitva objavljuje, bilo muško ili žensko, ali da istovremeno mole molitvu i za sebe, time da kroz tu molitvu spoznaju kakvi oni moraju biti da bi zadovoljili žudnju srca onog kojeg traže i žele izmoliti!

Drugim riječima, te molitve nisu samo zamoljevanja (potraživanja) već i OBJAVA o tome kakav bi trebao biti pravi izabranik ili izabranica našeg srca, ali također i OBJAVA O TOME kakvi mi moramo biti da bi izabranik ili izabranica bili oduševljeni i u konačnici zadovoljni sa nama! 🙂

Lorens. N

To NIJE samo molitva, nego i OBJAVA o onome što trebamo postati!
  • To NIJE samo molitva, nego i OBJAVA o onome što trebamo postati!

Molitva za vrlu ženu…

‘Voljeni Isuse, ja Te molim da mi pošalješ vrlu i dostojnu ženu, koja je iskrena i snažnog karaktera, koja će biti krunidbena radost mojeg života (Mudre Izreke 12:4), jer ja znam da onaj koji pronađe takvu ženu, nalazi dobru stvar i naklonost od Tebe (Mudre Izreke 18:22)!

Molim Te za mudru i razboritu ženu, punu razumijevanja, jer ona može doći jedino od Tebe (Mudre Izreke 19:14)!

Molim Te voljeni Isuse za ženu koja je sposobna, inteligentna i puna vrlina (Mudre Izreke 31:10), koja će me tješiti, hrabriti i činiti mi samo dobro sve dok u njoj ima životnog daha (Mudre Izreke 31:12)!

Molim Te za ženu čiji nakit nije izvanjski – pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje skupocjenih haljina, nego: skroviti čovjek srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha, jer to je pred Tobom dragocjeno! (1 Petrova 3:3, 4)

I hvala Ti moj predobri Isuse na tome, jer takva je žena doista dar s neba i dragocjenija je od dragulja a vrijednost je njezina daleko veća od biserja! (Mudre Izreke 31:10)

A mene molim te čuvaj od svake obmane i daj mi mudrosti da u njoj tražim i prepoznam onu unutarnju ljepotu, jer šarm i ljupkost su kod žene obmanjujući, a ljepota je isprazna, jer nije dugotrajna, ali žena koja se boji Tebe, tj. čiji je glavni cilj Tebi ugoditi (živjeti po Tvojoj volji), nju treba doista istaknuti (Mudre Izreke 31:30)!’ 

Molitva za vrlog muža…

Voljeni Isuse, ja Te molim da mi u život pošalješ vrlog muškarca, istinskog vjernika koji je Tvoja slika i koji će odražavati Tvoju slavu (1 Korinćanima 11:7), muža koji će me ljubiti kao samog sebe te biti spreman sebe žrtvovati zbog mene, muža koji će me hraniti, štititi i njegovati baš kao i Ti Crkvu (Efežanima 5:25-29),

Isuse ja Te molim za muškarca koji me neće oženiti radi požude, nego po istini, da bi zajedno sa mnom doživio starost (Tobija 8:7), muža koji će obazrivo živjeti sa mnom, kao sa slabijim spolom i neće biti osoran prema meni (Kološanima 3:19), muža koji će mi iskazivati čast kao subaštinici milosti života (1 Petrova 3:7)!

Isuse dragi ja te molim za muškarca koji neće biti ‘mamin sin’, nego će biti spreman ‘ostaviti’ oca i majku kako bi prionuo uz mene cijelim svojim bićem da bi mogli postati JEDNO TIJELO kako i jeste Tvoja volja (Postanak 2:24; Matej 19:6), muža sa kojim ću rađati djecu (1 Timoteju 2:15), koja su doista Tvoj dar i Tvoja nagrada (Psalam 127:3)!

Molim Te Isuse mili za muža koji će biti trijezan, razuman, otmjen, gostoljubiv, sposoban poučavati, ne goropadan ni svadljivac, već blag, tuđ prepirci i lakomstvu, da našom kućom dobro upravlja i djecu drži u podložnosti sa punim dostojanstvom (1 Timoteju 3:2-4), odgajajući ih u stezi i urazumljivanju Gospodarevom (Efežanima 6:4)!

Hvala Ti Isuse što si čuo ovu molitvu, ja znam da je ona zahtjev koji je Tebi po volji, i nemam nikakve sumnje u njezino uslišenje!

(Sastavio Lorens N. prema ‘Proširenoj Bibliji’)

Scroll to Top